Copy
Lees deze email in uw browser
www.brainportindustriescollege.nl                                         september 2015
Algemeen                                

Voorwoord                                                                              
Het schooljaar 2015 – 2016 is 31 augustus van start gegaan. Dat geldt ook voor de geplaatste BBL leerlingen bij de bedrijven en de leerlingen in de BIC klas. Op 15 september is de opstartbijeenkomst georganiseerd voor onze leden waarbij zij zich hebben laten informeren over diverse onderwerpen waar vraag naar was. Lees meer hierover in de deze update.

De jury heeft inmiddels de drie genomineerde leden voor de Brainport Industries College Award bezocht. De Award wordt op 14 oktober uitgereikt tijdens het Brainport Industries Congres.

Het nieuwe schooljaar geeft ook een aantal nieuwe uitdagingen. Het opstarten van de BIC-klas bij ROC Ter AA, veranderingen in subsidieland, de invloed van nieuwe wetgeving op de arbeidsmarkt en de overgang van Kenteq naar SBB.

Als BI College hebben wij onze eerste jaar achter de rug en zijn er mooie resultaten geboekt. Niet alleen in harde cijfers, maar zeker ook in de naamsbekendheid en de tevredenheid van leden en partners.

Voor ons als BIC team reden om stevig door te gaan en de ambities waar te maken.
Leden
Inmiddels zijn er 74 bedrijven aangesloten bij het BI College. Als nieuw lid sinds de vorige College Update hebben zich aangesloten:
 • De Wit in Helmond                             
 • NTS vestigingen: - Hermus                 
                            - Botech                  
Opstartbijeenkomst schooljaar 2015 - 2016
Op dinsdag 15 september is de BI College opstartbijeenkomst schooljaar 2015-2016 gehouden bij Teclab in Eindhoven.De onderwerpen die aan bod zijn gekomen kwamen voort uit vragen van de leden zelf die gedurende het afgelopen jaar veelvuldig werden gesteld.
Deze vragen zijn gegroepeerd en middels een enquête bij de aankondiging is de prioriteit en belangstelling gevraagd. Met deze input van de leden is het programma definitief op gesteld met als hoofd thema’s:
 • Onderwijsprogramma van de verschillende opleiders
 • Wet en regelgeving en regionaal sectorplan
 • Praktijkvoorbeelden en instrumenten van leden
Dat bleek een goede formule. De waardering van de aanwezigen was gemiddeld 7.7 en ruim 85% geeft aan een volgende keer weer te komen.
"Zeer informatief" en "de moeite waard" zijn de meest gehoorde reactie's.
Bekijk hier wat er gepresenteerd is door de diverse sprekers.
 
Subsidie Praktijkleren
In de vorige Update hebben we het ook genoemd.
De Wet Vermindering Afdracht (WVA) is komen te vervallen en daarvoor in de plaats is de Subsidie Praktijkleren gekomen. Voor meer info over deze subsidie klik hier.

De aanvraag kun je enkel digitaal indienen. Om een aanvraag digitaal in te kunnen dienen heb je als bedrijf een eHerkenning nodig.
Hoe vraag ik de subsidie aan? Lees het hier!

Tijdens de opstartbijeenkomst hebben de aanwezige leden ervoor gekozen om het formulier wat door Rob Bloks van VDL Nederland is ontwikkeld als BI College standaard te willen gebruiken voor de onderbouwing bij de subsidie aanvraag. Klik hier om dit formulier te downloaden.
BI College Award
Bij het ontstaan van Brainport Industries College is bewust gekozen voor een positieve benadering van het betrekken van de deelnemende leden bij de kwaliteit en verbondenheid met het BI College.

Om dit te bereiken is gekozen voor een positieve impuls in de vorm van een jaarlijks verkiezing van het best presterende lidbedrijf.  De verkiezing van de BI College Award.

In de vorige Update gingen wij in op de uitgangspunten, de kwantitatieve prestatie als ranking voor de nominatie en de namen van de juryleden.

Inmiddels zijn de drie genomineerde bedrijven bekend gemaakt en bezocht.  Van Hoof Groep in Asten, MTN Metaalwerk in Helmond en MSG Spierings in ’s-Hertogenbosch dingen mee voor de Brainport Industries College Award 2015.

De uitreiking is op woensdag 14 oktober tijdens het Brainport Industries congres. Hiervoor heeft u een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wilt u ook aanwezig zijn bij de uitreiking en heeft u de uitnodiging niet ontvangen? Neem dan contact op.
Instroom                                    

Status van leerwerkplaats vacatures en aanmeldingenEr hebben zich 204 kandidaten aangemeld voor schooljaar 2015-2016, daarvan zijn er 136 gesproken tijdens een intake gesprek en in totaal zijn er 78 kandidaten door de bedrijven aangenomen.

Om dit resultaat te bereiken hebben we 267 afspraken tussen kandidaten en bedrijven georganiseerd en opgevolgd.
Door deze plaatsingen zijn er 59 vacatures vervuld en hebben we contact gelegd met een tiental potentieel nieuwe leden voor het BI College.
Voor een uitgebreide analyse van de aanmeldingen en plaatsingen klik hier.
BIC klas 2015 – 2016
Tijdens de ledenvergadering op 11 juni hebben wij de opzet en de keuze waar we voor stonden toegelicht. Het bestuur van BI College heeft voor de zomer het besluit genomen om de BIC klas voor schooljaar 2015-2016 onder te brengen bij ROC Ter AA in Helmond.

De kandidaten die geselecteerd waren voor de BIC klas zijn doorverwezen naar de opleiding Mechatronica niveau 3 (BOL/BBL). Gedurende de 3-jarige opleiding kunnen ze stage lopen bij BI College leden en wordt ze de keuze voorgelegd om aan het einde van elk schooljaar over te stappen van BOL naar BBL. De overstap naar BBL kan in de verschillende vakdisciplines. Naast mechatronica kunnen dat zijn: verspanen, plaatwerken en constructie bankwerken.
In de klas zitten 18 leerlingen die door ons worden voorgelicht en gevolgd.
Interesse in een stagiair uit de BIC klas? Meld je bij ons aan!
Voorlichting en promotie


Tech Events
Ook dit jaar gaan wij weer Tech Events organiseren. Het blijkt een heel effectieve manier om potentiële leerlingen keuze-actief te houden en een goed beeld te geven van het beroep.

Extra aandacht bij de voorlichting op VMBO’s en Technasia krijgen de beroepen verspanen, plaatwerken en assemblage omdat daar de tekorten zijn en er onvoldoende beeld is van de mogelijkheden en de huidige stand van de techniek bij deze beroepen.

De Tech Events worden georganiseerd in de periode januari – april 2016.
Op zoek naar die keuze-actieve kandidaat? Meld je bij ons aan om een Tech Event te organiseren!

Open dagen MBO
De open dagen beginnen dit jaar al vroeg in het seizoen! Hier de data:
 • Summa Techniek: zaterdag 21 november, zondag 24 januari en donderdag avond 21 april
 • ROC Ter AA: zondag 15 november, maandagavond 1 februari en donderdagavond 26 mei
Nieuwe flyer over de opleidingsroute bij het BI College
Om een goed beeld te geven aan leerlingen en ouders van wat de keuze is in leerroute bij het BI College is er een speciale flyer gemaakt. Leerlingen en ouders worden tijdens de diverse voorlichtingen en open dagen actief geïnformeerd over de drie opleidingsroutes.

 “Welke route in de techniek past bij jou?”
 • On the Job, volledige praktijkopleiding in het bedrijf
 • Off the Job, het praktijkdeel afwisselend in het bedrijf en het praktijk opleidingscentrum
 • BIC klas, een exclusieve route die start in de BOL en eindigt in de BBL vorm.
Daarnaast wordt de MBO 4+ route via Teclab genoemd om de overstap te kunnen maken van BBL niveau 3 naar het HBO. Daarmee is de brug om via werkend leren naar het HBO te gaan gelegd.

Bekijk hier de flyer.
Wervingscommissie
Wij zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste wervingscommisieleden zodat we toe kunnen gaan naar een wervingscommissie of commissie werkgroep per postcode gebied (55:De Kempen, 56:Eindhoven en 57:Helmond-De Peel).
Om een betere verdeling van activiteiten te krijgen rondom de middelbare scholen moet er meer draagvlak komen vanuit de leden. Bedrijven zijn aan zet!

Wil je meer weten over de wervingscommisie? Neem contact op met Harry Jannink!
Technasia
BI College werkt samen met Technasium brabant oost. Op dit moment hebben zich 2 groepen leerlingen gemeld die op zoek zijn naar een leuke opdracht.
Technasium-leerlingen zijn havo-leerlingen met een extra technisch vak.

Een opdracht is een mooie kennismaking met deze leerlingen. Om te weten waar zo'n opdracht aan moet voldoen, klik hier.
Zij-instroom                            

Vacaturecafé en Infomarkt Jongeren 
Op 24 september stonden wij weer op het “Succes-plein” van het vacaturecafé in ‘techniekHuys Veldhoven.
Aansluitend hebben wij als BI College en een aantal technische bedrijven actief deelgenomen aan de inspiratiemiddag die was georganiseerd door MKB Eindhoven samen met Transvorm.Op 19 november staat er weer een vacaturecafé gepland en organiseert Leren en Werken Eindhoven op dezelfde locatie de infomarkt voor jongeren. Wij zijn er weer bij. Een vacature aanmelden bij het vacaturecafé, meld het ons!

Sectorplan Zuid Oost Brabant
Het bestuur heeft het besluit genomen dat het BI College actief deelneemt aan het regionale arbeidsmarkt programma “Aan de slag”. Om dit programma financiële kracht bij te zetten is er een sectorplan aanvraag ingediend bij het ministerie. Het BI College is een van de uitvoerende organisaties. De focus ligt op de pijler “Plaatsing na (om)scholing”


Om de uitvoering door het BI College in de volle breedte uit te kunnen nutten, wordt er een samenwerking aangegaan met Randstad Techniek. Vanaf de eerste opzet van het BI College zijn wij al voorzitter van de werkgroep Regionale klas. Een werkgroep die zij-instroom trajecten regionaal afstemt in de technische sector. In deze werkgroep wordt samengewerkt met Randstad Techniek, MKB Eindhoven, Leren en Werken Eindhoven, VDL  en de technische kenniscentra (nu SBB). Instroom trajecten zoals de lasklas, procesoperator, logistiek medewerker en de busklas zijn hier voorbeelden van. De instroomtrajecten leiden praktisch op tot niveau 2 om de instroom binnen de bedrijven te versnellen. Meer weten over het sectorplan, klik hier
Doorstroom                             

 
Gereedschapsmaker 
Teclab is gestart met de ontwikkeling van de opleiding Gereedschapsmaker. Leerlingen en werknemers met de vooropleiding verspanen niveau 3 kunnen aan deze opleiding gaan deelnemen.

De opleiding wordt een uitbreiding op het huidige programma van Teclab en zal per september 2016 worden gegeven. Tot die tijd wordt de inhoud samen met geïnteresseerde bedrijven ontwikkeld volgens de Teclab-formule.
Frans Smans is aangesteld als projectleider voor de ontwikkeling van deze opleiding.
Binnenkort worden de bedrijven die zich al hebben aangemeld uitgenodigd om de opleiding mede vorm te gaan geven.
Interesse om deze opleiding mede vorm te geven of om eigen leerlingen aan te melden, neem contact met ons op!

Teclab
De omgeving om uw medewerkers verder te laten groeien in de metaalbewerking is de faciliteit die door de leden en het MBO onderwijs in de regio Zuid Oost Brabant is neergezet.
Voor het volledige programma van Teclab, klik hier.
Agenda
Datum Bijeenkomst
14 oktober Brainport Industries congres
14 oktober Uitreiking BI College Award
4 november Bijeenkomst klankbordgroep BI College
15 november Open dag ROC Ter AA
18-19 november Precisiebeurs
19 november Vacaturecafé en infomarkt Jongeren
21 november Open dag Summa Techniek
26 november Uitreiking ir. Noordhofprijs
Copyright © 2015 Brainport Industries College
info@brainportindustriescollege.nl