Nominaties BI College Award 2015 bekend!

- MAANDAG 13 JULI 2015

Bij het ontstaan van Brainport Industries College is bewust gekozen voor een positieve benadering van het betrekken van de deelnemende leden bij de kwaliteit en verbondenheid met het BI College.
Om dit te bereiken is gekozen voor een positieve impuls in de vorm van een jaarlijks verkiezing van het best presterende lid-bedrijf.  De verkiezing van de BI College Award.

De jury heeft de volgende 3 bedrijven genomineerd:

 • MSG Spierings uit Den Bosch

 • MTN Metaalwerk uit Helmond

 • Van Hoof Groep uit Asten

BI College feliciteert de genomineerde bedrijven met deze bijzondere positie.

Op 14 oktober a.s. zal, op het Brainport Industries congres, de uitreiking plaatsvinden.

Uitgangspunten
Alle deelnemende leden dingen jaarlijks mee naar de Award, mits voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

 • Er is een getekende deelnemersovereenkomst van het bedrijf en deze overeenkomst wordt ook nageleefd;
 • Er is een besproken en vastgelegde KPI-lijst van de deelnemer;
 • De deelnemer heeft zijn contributie voor het verkiezingsjaar voldaan;
 • Er is minstens 1 MBO BBL – leerling in opleiding bij het bedrijf.

 
Naast deze deelnemende voorwaarden zijn er een aantal kwantitatieve prestaties op basis waarvan de jury de nominatie bepaalt:

 • Aantal leerlingen ingeschreven als BBL binnen het MBO onderwijs;
 • Aantal vacatures BBL die in het verkiezingsjaar zijn opgegeven en ingevuld;
 • Uren in-kind van het bedrijf als bijdrage voor de activiteiten van het BI College.

 
De absolute getallen worden gerelateerd aan de bedrijfsgrootte, het aantal medewerkers.
De uiteindelijke beslissing over de nominaties wordt onderbouwd genomen door de jury. Jaarlijks worden er drie deelnemende lidbedrijven genomineerd.
De jury wordt bemand door vertegenwoordiging uit de BI College klankbordgroep, dit zijn:

 • Gert Enning, Koninklijke Metaalunie
 • Theo Schippers, ROC Ter AA
 • Leo Beekmans, Werkmans

Deelnemende bedrijven

Brainport Industries College 
Gevestigd op de Brainport Industies Campus
BIC 1
5657 BX Eindhoven

 

 

info@brainportindustriescollege.nl
telefoon +31 651 883 483